Plán učiva 27. – 30.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27. – 30. 4. 2020 
Třída:  3.D 

 

Český jazyk  Souhrnné opakování vyjmenovaných slov
Uč. str. 59/cv. 3, 4, 5, 6
P.s. str. 29/cv. 4 + pamatuj si psaní slov s i, í po Z viz rámeček
P.s. str. 30/cv. 1, 2, 3
Slohová cvičení – pořadí vět v příběhu, jednoduchý pracovní postup
P.s. str. 31/cv 1 
Matematika  Běžné písemné násobení trojmístného čísla
Uč. Str. 68 – popis + cv. 1 do sešitu 
P.s. 2 str. 14/cv. 2
Opakování zaokrouhlování na desítky, pamětného sčítání a odčítání, násobilky, písemného odčítání s ověřením správnosti řešení
P.s. 2 str. 14/cv. 1, str. 14/cv. 4, str. 15/cv. 2
Dobrovolné úkoly z geometrie: uč. Str. 67/cv. 2, p.s. M2 str. 13/cv. 9, p.s. str. 13/cv. 3 
Anglický jazyk  Opakování:
PS – str. 46, cv. 1 Zopakuj si slovní zásobu 7. – 9. lekce např. podle obrázkového slovníčku ve tvém školním sešit. Potom rozděl slova a doplň je do obrázků. 

Opakovat můžeš i na těchto odkazech (dobrovolné). 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/body1.htm  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/clothes2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food1.htm
Uč. str. 46, poslech 65  – do sešitu (vypracujeme online) 

Poslech zde – https://www.youtube.com/watch?v=vcxhYRZWHJU 

Uč. str. 46, cv. Read and choose – do sešitu, přečíst a vybrat správnou odpověď (vypracujeme online). 

PS str. 46, cv. 2 – Odpověz dle obrázku Yes, it has. nebo  

No, it hasn´t. (vypracujeme online). 

Prvouka  Rovnováha v přírodě
Uč. str. 58 + 59
P.s. str. 51/cv. 3
Chráníme přírodu
P.s. str. 51/cv. 4 
Výchovy a volitelné předměty 

VV + PČ – Vytvořte vlastní razítka dle popisu v přiloženém pracovním listu v e-mailu. 

HV – Zkuste poznat 10 písniček z pohádek 😉.
https://www.youtube.com/watch?v=-RH6AP7eqPI 

 

Další informace: 

Doplňující informace k učivu zasílám v pondělí a ve středu e-mailem. 

On-line výuka ČJ, M a Prvouky proběhne v úterý a ve čtvrtek ráno, AJ ve středu ráno. 

 

27.04.2020