Plán učiva 3. 1. – 6. 1. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. 1. – 6. 1. 2023 

Třída:  2. E 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 56-58, pracovní sešit str. 36, 37, procvičování tvrdých a měkkých slabik – malý sešit, čtení s porozuměním – pracovní listy, společné čtení z čítanky 

 

Matematika 

Pracovní sešit do str. 58, početník – procvičování numeriky, násobilka 

 

Anglický jazyk   
Prvouka 

Lidské tělo 

 

 

Další informace: 

V úterý 3. 1. bruslíme! 

 

02.01.2023