Plán učiva 3. 1. – 7. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. 1. – 7. 1. 2022 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

Slabikář str. 35-39, písanka – dokončení, založení nové písanky, čtení s porozuměním, hádanky, křížovky, skládání slov, říkanky, diktát slabik a slov 

 

Matematika  Matematika str. 58-61, počítání do 12, součtové trojúhelníky, krokování, čísla neposedové 
Anglický jazyk   
Prvouka 

Živočichové v zimě, str. 24, 25 

 

 

Další informace:  Tento týden se 2x všichni testujeme, podrobné informace v příloze mailu nebo na webu školy. 

 

02.01.2022