Plán učiva- 3.- 7. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.- 7. 5. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
  • Zájmena – uč. str. 29, 30 
  • Skloňování zájmena jenž  – učebnice str. 30, 31, 32 + pracovní list v poznámkovém bloku 
  • Poezie 6 – nonsencová literatura 
  • Zhodnocení přijímacích zkoušek z čj 
Matematika 

Promile, opakování učiva, finanční matematika- tvorba letáku 

HM- str. 75 + prezentace 

Domácí úkol- dokončení projektu, který byl zadán minulý týden 

 

 

Anglický jazyk 
  • 4. 5. (TUE) Test navigace (podle mapy a navigace budete určovat, kam dojdete) 
  • Teams → 7. D Aj → Soubory → -body, –thing → vytisknout, nalepit jako zápis do sešitu 
  • Wb.: p. 38–39 – 1, 2, 3 
Německý j. Španělský j.  Španělský jazyk  

  • Descripción física 
  • Zkouším!!  
  • Números 1-100 –nauč se  + procvičení 

Německý jazyk 

V úterý probereme individuálně vaše testy z páté lekce na FORMS. Pokud to stihneme, začneme ve čtvrtek se šestou lekcí. Hlavním tématem bude počítač a jak se váže čtvrtý pád na sloveso ‚haben‘. 

 

Přírodopis 

Test:  rozmnožování rostlin, květ, nahosemenné a krytosemenné rostliny – listnaté stromy a keře 

 

Nové téma: Bobovité, Miříkovité, Hluchavkovité 

Zpracujte si zápis 

Dějepis 

Jan Lucemburský a Karel IV. 

 

Zeměpis 

Asie – státy- Východní  Asie- Japonsko, Čína 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci Čína a Japonsko 

 

Fyzika 

Hydraulické zařízení 

 

 

 

Další informace: 

OV- ŠIKANA II – Agresoři a oběti 

V učebnici si na str. 85 přečti text včetně záložky vpravo..  

Udělej si  zápis- osnovu najdeš  na Teams (soubory-výukové materiály). 

 

 

 

 

02.05.2021