Plán učiva 30. 5. – 3. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 5. – 3. 6. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Dokončení Slabikáře, Čtení s porozuměním- pracovní list, společné čtení Terezka chce pejska, dokončení žluté písanky, diktát 
Matematika  Velká matematika do str. 49, matematické rozcvičky, pětiminutovky 
Anglický jazyk   

 

Prvouka  Hodiny, práce s ciferníkem, denní rozvrh 

 

Další informace:  Pilně nacvičujeme vystoupení na akademii. 

 

29.05.2022