Plán učiva- 31.1.- 3.2. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.1.- 3.2. 2022 

Třída: 8.B 

 

 

Český jazyk 

Kontrola cvičení: 

PS 78/1, 79, 80, 49, 51, 53 

 

Středa – pravopisný test (látka z předchozích cvičení) 

 

Čtvrtek – literatura (Milton, Moliére, Diderot, Defoe, Swift) 

 

Matematika 

Vzájemná poloha kružnice a přímky, Thaletova věta 

Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

V případě online výuky navíc i prezentace – Matematika – Soubory – Výukové materiály.  

Test – Mnohočleny- 2.2. 2022 

 

Anglický jazyk  Tlášková 

 • Unit 3B – Modal verbs – should, might, giving advice 
 • Unit 3C – Being ill 
 • Vocab test – Body parts (see Unit 3A) 

Formanová 

 • Opakování 3A,3B,3C 
 • Test BODY – slovní zásoba ze školního sešitu 

Německý j.  

Španělský j.  

 

ŠJ Tlášková 

 • Unidad 3 
 • Mi horario + asignaturas 
 • Presente indicativo 
 • Slovíčka lekce 3 – učit se! 
 • Test – školní předměty 

 

NJ (Sluková): úterý – test ze slovíček – PS str.75 od mögen po Platzkarte. 

Učeb.str.80 a 79/10, PS – str.73 

 

Šj Švabíková 

 • Test – dny v týdnu ( los días de la semana) 
 • Rozvrh hodin (naučit se názvy předmětů ( asignaturas) 
 • Slovíčka 3. lekce 
Přírodopis 

Svalová soustava – uč. Str. 61 -63 

 

Dějepis  Online hodiny – Napoleonské války – prezentace budou vždy po skončení hodiny uloženy v Teams – výukové materiály. 
Zeměpis 

Hospodářství ČR- prezentace bude k dispozici po hodině na Teams- Soubory- Výukové materiály 

 

Fyzika   
Chemie  Látková koncentrace (uč. str. 43) 

 

Další informace: 

4.2. 2022- pololetní prázdniny 

7.- 11. 2. jarní prázdniny 

 

 

30.01.2022