Plán učiva 4. 4. – 8. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. 4. – 8. 4. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 75-78, písanku dokončíme a zavedeme novou, čtení s porozuměním – pracovní listy, skládání slov, křížovky, diktát, opis 
Matematika  Velká matematika str. 22-24, pracovní listy, počítání v prostředí autobus, krokování, nově – součet tří sousedních, pětiminutovky 

 

Anglický jazyk   
Prvouka  Prvouka str. 34, jarní květiny, příprava na Velikonoce, výsev osení 

 

 

Další informace:  V úterý naposledy plaveme. 

 

 

03.04.2022