Plán učiva 6.-10. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. do 10. září 

Třída:  1. A 

 

 

Český jazyk 

Cestička do školy 

Jsem ve škole 

Uvolňovací cviky 

Vybarvování 

Rozvoj řečových dovedností, pozornosti a logického myšlení 

 

Matematika 

Orientace v prostoru 

Přirozená čísla – počet 

Číslo a počet, rytmus 

 

Anglický jazyk 

Hello! What’s your name? 

 

Prvouka 

Co se děje ve škole, kdo pracuje ve škole 

 

 

Další informace: 

V případě dotazů mě kontaktujte. Děkuji. 

 

 

 

03.09.2021