Plán učiva- 6.- 9. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.- 9. 4. 2021 

Třída: 7.D 

 

 

Český jazyk 
  1. Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Velká písmena 
  1. Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 2 
  1. Trénink psaní velkých písmen např.https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena-mix-mista 
  1. Test – podstatná jména – pátek 9. 4. (správné tvary, mluvnické kategorie – rod, číslo, pád, vzor, podstat. jm. abstraktní, konktrétní, látková, hromadná, pomnožná) 
Matematika 

Procenta- úvod 

13.4.- test- Přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka 

 

Anglický jazyk 

Wb.: p. 34 – ex. 1, 2, 3 

Voc4A – vypsat zezadu do sešitu a naučit – v týdnu od 12. 4. z toho některé z vás vyzkouším 😉 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

Španělština  

  • Descripción física –  viz Soubory – Výukové materiály 
  • Zkouším! ? En qué trabaja? A qué se dedica? 

Německý jazyk 

Pokračujeme v látce páté lekce, kde jde o naše volnočasové aktivity. Připomínám, ať se podíváte na slovíčka a na skloňování (nových) sloves, možná někoho z vás přezkouším. Pokud budeme mít čas, probereme ještě zbylé projekty ke spolkovým zemím. 

 

Přírodopis 

V pondělí hodina odpadá – státní svátek 

 

Na Teams – výukové materiály jsou 2 dokumenty: OPYLENÍ, OPLOZENÍ_prezentace a ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN – zápis 

Prostudujte a udělejte si zápis. Zopakujte si také stavbu květu z předchozí hodiny. 

 

Další hodinu, tedy 12.4. bude test na rostlinné orgány – kořen, stonek, list květ, plod. 

 

Dějepis 

1) Přečíst v učebnici str.42 (Turci) 87-88 (Osmanská říše) + vlastní výpisky 

2) Dobrovolná oprava ST 7.4. 5. hodina (Vrcholný středověk) Povinně: Semerádová 

 

Zeměpis 

Asie – státy- Jižní Asie 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci 

V Zadáni na Teams- zadán projekt- odevzdat do 30.4.2021 

 

Fyzika 

Procvičujeme výpočty na páce 

 

 

Další informace: 

OV-Mezinárodní organizace a aliance 

Učebnice str. 79- pročti text i na liště, prohlédni si vlajky, podívej se na prezentaci a doplň zápis Teams-(soubory-výukové materiály-zápisy). 

Další dobrovolná hodina bude v úterý 13. 4., začínáme ve 12.30 

 

 

 

05.04.2021