Plán učiva 7.–11. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.–11. 6. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 

souhrnný test HM 58-59 jako pracovní list 

VÁLEC 

HM 105 – 111 

Procvičování v pátek – mocniny s přirozeným mocnitelem 

Anglický jazyk 

Frázová slovesa 

První kondicionál 

 

Německý j.  

Španělský j.  

Francouzský j.  

Ruský jazyk  

 

Německý jazyk 

Test lekce 1 

Slovíčka L2 – 1. sloupeček – zkoušení 

Předložky se 3. a 4. pádem, L2 

 

FJ – 2. učebnice – lekce první – minulý čas složeny, slovíčka z celé lekce, školní výuka a předměty 

 

Přírodopis 

Pohlavní soustava – mužská a ženská 

Zrození, vývin člověka  

 

Zkouším nervovou soustavu, endokrinní soustavu, smyslovou (čich, chuť, hmat, sluch) 

Dějepis 

 

Rakousko – Uhersko – dokončení  

Dějiny USA – 

 vznik USA, občanská válka ( SEVER proti JIHU)- učebnice  – str.22 – 23 a dále pak strany 116 – 118 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

Chemie 

Disociace kyselin 

Neutralizace (učebnice str.  108 – 109) 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

06.06.2021