Plán učiva 8. – 12. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. – 12. 2. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

 

vyhledávají slova se slabikotvorným r, l 

Slova se skupinou , mě, , tě, ně 

 

 

 

Matematika 

Sčítání a odčítání do 70 

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

 

 

G – pojmenují geometrické tvary a tělesa, modelují je 

Anglický jazyk 

Slovní zásoba: zvířata, části těla  

Věty: He´s got.. She´s got.. It´s gotWho´s got..? 

 

 

 

Prvouka 

Rozlišují jednotlivé části těla, rozeznávají naše smysly  

 Chápou význam péče o zdraví, otužování 

Důležité orgány v těle 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

08.02.2021