Plán učiva

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 2. 

Třída:  1. D 

 

 

Český jazyk 

centra aktivit: zvířecí rodiny (třísložkové karty) 

slabikář do str. 53 

písanka do str. 15 

 

 

Matematika 

centra aktivit – procvičování sčítání a odčítání do 12, součtové trojúhelníky 

prac. učebnice do str. 11 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

Prvouka 

centra aktivit: téma Hospodářská zvířata – zvířecí rodiny, zvuky zvířat (práce s QR kódem), myšlenková mapa 

 

 

 

Další informace: 

ÚT: plavání 

 

 

 

06.02.2023