Plán učiva 9. – 13. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 9.11.-13.11.

Třída:  7.B

 

 

Český jazyk

úterý

VV přísudková – procvičování (UČ str. 95)

 

středa

Podmět a VV podmětná (UČ str. 96-98)

 

čtvrtek

TEST – větné členy (procvičovat můžete např. zde: https://www.umimecesky.cz/)

Podmět a VV podmětná – procvičování

 

pátek

Literatura:

legendy, letopisy, kroniky, biblické příběhy

 

D.Ú. je v ZADÁNÍ. Tentokrát vás čeká něco z literatury.

 

 

Matematika

Pondělí:

Úvod – zápis + cvičení PS str.7 a ze str.8/cv.6,7,8

Úterý:

Zlomek na číselné ose – zápis + cvičení PS str.8/1,2 a ze str.9/cv.3,4,5

Středa:

Zlomek větší, menší nebo roven 1

zápis + cvičení PS str.9/1,2 a ze str.10/cv.3,4,5

Čtvrtek a pátek:

Cvičení viz příloha

 

Dodržujte časový harmonogram, ptejte se.

Na konci týdne budu chtít vidět vaši práci za celý týden (pošlete přes Teams – Zadání).

Během online hodin se může objevit krátký kvíz na probíranou látku.

 

Procvičovat můžete na:

https://zlomky-hrave.cz/

 

Anglický jazyk

Skupina Jeřicha

·       Oddíl 2A v učebnici i pracovním sešitě

·       Slovní zásoba 2AB – učit (test 19.11.)

·       Čtvrtek 12.11. UNIT TEST 1

 

 

 

 

Německý j. -1

Německý j. -2

Španělský j.-1

Španělský j.-2

 

Šj 1,2 Šva

Los deberes – vytvoř 5 vět s použítím slovesa ser a llamarse, vyčasuj sloveso tener – mít v č.j¨!!

NJ (Sluk): Základní fráze : učeb.str.21,22,23(část), prac.seš.13/10

Zkoušení básně a číslovek 11-20, DÚ – pr.seš.13/9,11

Čt – krátký test (fráze z 1.lekce)

Přírodopis

Opakování- Ryby – uč. str. 12-21. , poznámky v sešitě. Budu zkoušet.

 

Dějepis

Francká říše – prezentace v Teams – výukové materiály

Kdo ještě nemá, tak zápis vznik Francie – učebnice str. 34-35.

 

Zeměpis

Amerika – místopis– práce se slepou mapou

Prezentace bude k dispozici po ukončení hodiny- Soubory- Výukové materiály- Amerika- Amerika- místopis

 

Fyzika

Připravte si domácí úkol – Dráha a pohyb tělesa. Budeme ho kontrolovat společně. Pokračujeme v tématu Rychlost tělesa. Prezentaci máte v materiálech Teams.

 

Dú: Příklady na rychlost tělesa a převody jednotek rychlosti. Najdete v Teams.

 

Výchovy a volitelné předměty

Hudební výchova – zahraj si hru na tělo

https://www.youtube.com/watch?v=tGODLxtjqsI

 

 

 

09.11.2020