Plán učiva 9.- 13. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. do 13. listopadu 
Třída:  4. D 

 

Český jazyk  Opakování – Předložky a předpony
Uč. str. 19:
cv. 1 – najděte předložky, slova s předponou, vyhledejte podstatná jména a slovesa, vyprávějte o podzimních změnách barev v přírodě.
cv. 3 – napište 3 slovní spojení s předložkou a 3 slova s předponou
cv. 4 – vypište slova příbuzná do 4 sloupců
Uč. str. 20/cv. 6 – napište
Uč. str. 21:
cv. 2 – napište slova s předponou/předložkami – napište odpověď na otázky a), b), c)
cv. 3 – napiš celé věty
PS Hravá čeština:
str. 19, str. 20/cv. 1, 2, str. 21/cv. 4, 5 (vyhledejte pověst), cv. 6, 7
Slova obsahující mě/mně – str. 18/cv. 15, opakování str. 18/cv. 16
Opakování – pády u podstatných jmen
Str. 14/cv. 4, str. 20/cv. 3
Opakování – přeříkejte si řady vyjmenovaných slov po B, L 

Sloh – uč. str. 19 /cv. 2 + napište pozvánku + namalujte obrázek 

Čtení s porozuměním – báje a pověsti – přečti si pověst o sisyfovské dřině a odpověz na otázky v PS Hravá čeština str. 21/cv. 5, nebo pověst Théseus a Mínótaurus v čítance na str. 82, 83 o odpověz na otázky 1, 2, 5. 

Matematika  Uč. str. 28:
cv. 5 – postačí rovnice vyřešit (x= ) – řekni úlohu o myšleném čísle
cv. 6 – napiš řešení a odpověz větou
Uč. str. 29/cv. 11 – napiš řešení
Uč. str. 31/cv. 20, 22 – napiš výpočet a odpověď větou 

PS str. 18/cv. 3, 4, str. 20/8 

Minutovky str. 15/cv. 29, 30, str. 9/cv. 18 

 

MIND – aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka– Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol najdete- Soubory– Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji. 

Anglický jazyk 
  • Opakujeme Prepositions – předložky! (zkoušení!) 
  • https://youtu.be/4530pfmquro – podívej se na video 
  • On-line lessonClassbook pg12 –13workbook pg. 12 
  • Vazba THERE IS/THERE ARE 

 

Přírodověda  Rostliny – list, květ, opylení, oplození, plod – str. 12, 13 (nauč se učivo ve žlutém rámečku na str. 13). 
Vlastivěda  Kraje a krajská města – modrá uč. str. 8, 9, 10.
Sámův kmenový svaz, historické pověsti – červená uč. str. 10, 11. 
Výchovy (nepovinné) 

VV – namalujte ilustraci k pozvánce – viz sloh v učivu ČJ 

PČ – sbírejte přírodní materiál na téma podzim a vytvořte obrázek, nebo výtvor na téma zvířátko. 

HV – rytmus – hra na tělo např. – https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog&feature=emb_rel_err 

TV – zacvičte si doma jógu např. dle tohoto videa – https://edu.ceskatelevize.cz/video/359-joga-v-prirode-cviky-kobra-zaba-pes 

 

Další informace:  Denně probíhá on-line výuka dle rozvrhu. 

 

08.11.2020