Plán učiva – anglický jazyk (15. 12.)

PLÁN UČIVA    15.12. 

Třída:  1. D 

 

 

Anglický jazyk 

My family finger – píseň, opakování.  

Číslice – 1 až 5 (one, two, three, four, five). 

Nová slovní zásoba: a bell – zvoneček, a ball – koule (ozdoba na stromeček), the Christmas tree – vánoční stromeček, an angel – anděl, a star – hvězda, a present – dárek, golden -zlatý, silver – stříbrný. 

DÚ – str. 61, cv. 5 – dokreslit jakýkoliv obrázek a vyzdobit, cv. 4 – dopsat číslice na dárek a dokreslit počet ozdob na stromeček – five balls, three bells, two stars, four presents, one angel. 

Hra: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2469 

15.12.2021