Plán učiva do 4.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.11. – 4.12. 

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

Věty vedlejší příslovečné 

 

 

 

Matematika 

Pondělí: Sčítání zlomků – zápis 

Úterý: PS str.17 

Středa: PS str.18, cv. 10, 11 str. 19 

Čtvrtek: Odčítání zlomků – zápis, PS str.19/1,2,3, str. 20 co stihnete 

Pátek: PS dokončení str. 20 a str. 21 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ (Sluk.) : dokončení 1.lekce : učeb,str,22,23  

Úvod do 2.lekce- slovíčka v PS str.25 – opsat do slovníčku 1.část(dú) 

Na online hodinu 1.12. mít čtvrtku a 2 fixy (silnější, nejlépe červenou 

Amodrou/černou. V úterý 8.12. se ve škole píše test z 0. a 1.lekce 

Šj – Švabíková 

Mi familia . slovíčka 

Přírodopis 

 

Opakujte si nově probrané učivo – Obojživelníci, Plazi -obecná charakteristika 

 

 

Dějepis 

Vikingové – prezentace v teams. 

 

 

 

Zeměpis 

Kanada- pokračování  

Prezentace je k dispozici – Soubory- Výukové materiály- Amerika 

Zápis: v prezentaci zatržený červeně. 

 

 

 

 

Fyzika 

Výpočet dráhy a doby rovnoměrného pohybu 

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu 

 

DÚ: Laboratorní práce – podrobnosti v zadání v Teams a na hodině 

 

30.11.2020