Plán učiva – domácí příprava- 12.-16.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.10.- 16.10.2020 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

 • příloha 
 1. https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny 

Zkuste dojít na úroveň 4 

 1. https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek 
 1. Korektura textu a větné členy – viz příloha 
 1. Trénujte vypravování pohádky – 1-3 min., spisovně a souvisle, bez jako by a jako že, bez nadmíry ukazovacích zájmen 
 1. Čtěte knihu dle vlastního výběru a zálib, poté si řekneme, jak ji zapsat do čtenářského deníku. 
Matematika 

Zlomky – opakování 6. ročníků 

Rozšiřování a krácení zlomků- videa  

Hravá matematika – str. 7- 11 

https://www.youtube.com/watch?v=vRVjhbkKHMM 

https://www.youtube.com/watch?v=VHtmxcXcq8w&list=PLSqKJP6W-MUafwT6iojIleXPeZId_iYeE&index=18 

 

Anglický jazyk 

 • příloha 
Present Simple x Present Continuous 

 1. S pomocí šk. sešitu a zápisu z minula: Wb.: p. 3 – ex. 4 
 1. SB: p. 7 – ex. 4 a, b (TUŽKOU DO UČEBNICE) 
 1. Prohlédnout si přiložený word dokument PS x PCont. (můžete se vytisknout a vlepit do sešitu) 
 1. Vypracovat Wb.: p. 3 – ex. 5 

 

*u všeho čtěte pozorně zadání, pokud nevíte, použijte slovník 

**Wb.= Workbook (prac. sešit); SB = Student’s Book (učebnice) 

Německý j. 

Španělský j. 

 

 

Německý jazyk 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_gruessen.htm 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_sichvorstellen1.htm 

Uvidíme se na Teams dle rozvrhu! Pozvánku na hodinu jste obdrželi na školní e-mail. 

Španělština 

Přírodopis 

Zdravím vás, přečtěte si a udělejte zápis do sešitu str. 18 a 19 – Rozmnožování a chov ryb. 

Dále si prostudujte str. 14 a 15 a opět si udělejte zápis do sešitu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmQQeYWjsqo 

Kdo neviděl video k rozmnožování ryb, tak si pustí 

 

Dějepis 

 • příloha 

 

Prezentace – středověká společnost – projít a zápis. 

 

 

Zeměpis 

 • příloha 

 

 

Dokončit pracovní listy Afrika a připravit se podle nich na test, který budeme psát 21.10. V příloze jsou pracovní listy a jejich řešení- pro kontrolu.  

 

 

Fyzika 

Obraz na rovinném zrcadle, rozptyl světla- projdi si dle učenice , nezapomeň do školy úhloměr a pravítko, vše projdeme v lavicích 

 

 

11.10.2020