Plán učiva na 25. 4. -30. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. 4. – 30. 4. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

PS str. 27-29 

Učebnice str. 124-127 

Ve středu budeme psát diktát ze str. 115- doporučuji nacvičit 

Ve čtvrtek budeme opisovat na známky doplňovačku 12 /127 

 

Matematika 

V úterý si všichni donesou pomůcky ne geometrii, budeme pracovat v Kočičkách. Další geometrické úlohy budeme zpracovávat v Opicích (do str. 22) a v Oranžovém sešitě 4/17. 

Během týdne napíšeme opakovací test. Bude téměř identický s testem v Opicích na str. 15.  

Během týdne napíšeme i nějakou pětiminutovku. Diktát čísel, násobení písemné. 

MIND- aktivní účast v hodinách 

           – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků, geometrie- trojúhelníky  

           Test- Učivo distanční výuky- 30.4.2021 

          – Domácí úkol- Hejný– str. 21- 24, společná kontrola 6.5. ve škole 

 

Anglický jazyk 

Oprava testu z 8.lekceÚT- odevzdání prac.sešitů ke kontrole 

Lekce 9 : učeb. a PS str.43-45ČT – test z 9.lekce 

 

Přírodověda 

Pokračujeme v ekosystému rybník str. 62-66. 

Dle situace by mohl ve čtvrtek být test ze zvířat v rybníce a okolí. 

Vlastivěda 

Budeme probírat Královéhradecký kraj. 

V pátek z něj bude test, jak jsou děti zvyklé – s mapou, kde přečtou 90 % odpovědí na otázky. 

 

 

25.04.2021