Plán učiva na týden 1.-5. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.-5.11. 

Třída:  5.E 

 

 Středa 3. listopadu – sběr papíru.

Podzimní sběr papíru 3. listopadu

Český jazyk 
  • Procvičování látky předchozích ročníků 
  • Stavba věty, stavba slov 
  • Základní skladební dvojice 
  • Středa – klasifikované – doplň y, i, i, í – vyjmenovaná a příbuzná slova, koncovky podstatných jmen a sloves 
  • Sloh: pokračování v projektu + dobrovolné R 

 

 

 

Matematika 

MIND 

Násobení – slovní úlohy, Souřadnice bodů. Čísla stránek PS budou vždy po hodině zapsány v Bakalářích.   

 

Nemind 

  • Násobení, dělení, slovní úlohy, převody 
  • Problémové úlohy – pyramidy sčítací i odčítací, hadi, pavučiny 
  • Úterý – klasifikované – písemné násobení jednociferným i dvojciferným číslem (pod sebou, ne indicky) 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
  • Vzácné kovy – úterý (bude také v testu) 
  • 2.h v tomto týdnu =pátek: klasifikované opakování kapitoly Rudy a vzácné kovy 

        – nová látka Paliva  

 

 

 

 

Vlastivěda 

Dokončení Marie Terezie 

Josef II. 

 

 

 

 

Další informace: 

Dobrovolné tvoření – vymysli příběh na R…dodej v písemné nebo elektronické podobě M. Václavkové nejpozději do pátku 5.11. 20h (elektronicky na mavaclavkova@zscernos.cz) – opravdu pracujte sami, bez další osoby…zásobníky slov nebo slovníky povoleny, ale prosím nekopírujte ani odnikud neopisujte texty …o tom naše tvoření opravdu není…zkoušejte sami 🙂  Vytvořené si zkuste doma přečíst nahlas :))

 

 

 

29.10.2021