Plán učiva na týden 15. – 19.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19.2. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

popisují zvíře 

Tvrdé a měkké souhlásky 

Skupiny , mě, , tě, ně 

Slabikotvorné R, L 

 

 

Matematika 

Početní operace do 70 

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

pojmenují geometrické tvary a tělesa, modelují je 

 

 

Anglický jazyk 

 

Slovní zásoba – části těla 

Věty: I´ve got… I haven´t got any .. 

 

 

Prvouka 

 

Vysvětlí pojmy zdraví, nemoc, úraz  

Umí předcházet nemocem a úrazům,  

Znají čísla 150, 155, 158 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

15.02.2021