Plán učiva na týden 16. – 20. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.- 20. 01. 2023 
17.01. Anglický jazyk pololetní test
18.01. Bruslení
19.01. Český jazyk pololetní test
20.01. Matematika pololetní test
Český jazyk 
 • Příprava na pololetní test
 • Slovní druhy 
 • Rod, číslo a pád podstatných jmen 
 • Podstatná jména rodu středního + nově rodu ženského
 • VS
Matematika 
 • Příprava na pololetní test
 • Písemné násobení jednociferným a víceciferným činitelem
 • Písemné dělení
 • Sčítání/odčítání v oboru do 1 000 000
 • Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem čísla trojciferného
 • PS II. str. 7+13
Anglický jazyk 
 • Lekce 6
Přírodověda 
 • Neživá příroda
Vlastivěda 
 • Husitské války, České země po husitských válkách (uč. 36-40)
13.01.2023