Plán učiva na týden 16. – 20. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. DO 20. LISTOPADU 
Třída:  4. D 

 

Český jazyk  Pondělí
Opakování učiva z minulých hodin – stavba slova: skupiny bě/bje, vě/vje, pě, předpony od, nad, pod, před, roz, bez, vz, ob, v, zdvojené souhlásky.
Uč. str. 21/cv. 4, 5 – některá slova napíšete při on-line hodině. 

PS str. 22/cv. 1, 2 

Sametová revoluce – 17. listopadu 

Středa  

Vyjmenovaná slova po B
Uč. str. 22/cv. 2 – přečti a najdi slova s i, í/y, ý po obojetných souhláskách, pravopis zdůvodni – ústně.
Uč. str. 23/cv. 1 – vypiš slova dle pokynů k úkolu + a), b) – ústně
Rozlišujte – řekni ke všem slovům věty 

PS str. 22/cv. 3, 4, 5 

Čtvrtek 

Uč. str. 23/2 – doplň slova na fólii + napiš alespoň 4 věty
Uč.  str. 24/cv. 1 – ústně
Rozlišujte – řekni ke všem slovům věty
Str. 24/cv. 5 – napiš 

PS str. 23/cv. 1, 2 

Pátek
Kniha, kterou právě čtu + hodnocení uplynulého týdne 

Matematika 

Pondělí 

PS str. 22/cv. 6, str. 23/cv. 10 (nevyplňuj tabulku), 24/cv. 2 

Středa 

Společné řešení vašich slovních úloh. 

Uč. str. 36/přečti si a vyzkoušej postup v červeném rámečku
36/1 – napiš a vyřeš stejným způsobem jako v rámečku, zkontroluj si výsledek na kalkulačce 

Čtvrtek 

PS str. 24/cv. 1, 3, 4 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka– Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol najdete- Soubory– Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji. 

Anglický jazyk 
  • Opakujeme Prepositions – předložky! (zkoušení na známky!!) 
  • Podívej se ne na video : https://youtu.be/niPyVnC6W5g 
  • Čtení na známky  Class book str. 12!! 
  • Unit 3 – Illnesses + imperatives
Přírodověda  Tento týden neproběhne on-line hodina (svátek), procvičujte v učebnici do str. 13 – důležité informace jsou ve žlutém rámečku na str. 13. 
Vlastivěda 

Modrá učebnice: Česká republika – demokratický stát (str. 11) 

Červená učebnice: Velkomoravská říše – úvod (str. 13) 

Výchovy a volitelné předměty  TV – proběhněte se venku, házejte si s míčem, jděte pouštět draka...
VV/PČ – namaluj podzimní strom, nebo draka. 

HV – zjisti zajímavé informace o české státní hymně. 

15.11.2020