Plán učiva na týden 17. – 21. 04 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 17. – 21. 04. 2023
17.04. Exkurze Pražský hrad
20.04. ANJ TEST
21.04. Den Země (od 11:00 program na pláži v Mokrop.)

Český jazyk 
 • Časování sloves v čase minulém
  PS str. 56-57, uč. str. 71-73
 • Vyprávění – uč. str. 73
 • VS
Matematika 
 • PS II. str. 36-37
 • Budeme opakovat početní operace v HP I. str. 1, 1, 12, 20, 21, 23, 25, 28, 29 (uvidíme, co stihneme)
Anglický jazyk 
 • přítomný čas prostý
 • v úterý přijdou U.S. studenti.
 • ve čtvrtek budeme psát testík,z kapitoly 7-9.
 • začneme 10. lekci
Přírodověda 
 • dokončení vlastnosti látek
 • 19.04. Ekosystém LOUKA (Markétka)
Vlastivěda 
 • Česká republika – zákony a volby + demokratický stát
  PS str. 8-10
17.04.2023