Plán učiva na týden 18. – 22. 09. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  18. – 22. 09. 2023

Český jazyk   

 • Písanka I. str. 4-6
 • Čítanka str. 8-9 + Modroočko
 • Psaní ú/ů; tvrdé / měkké samohlásky:
  učebnice str. 6-9, PS str. 4-6
Matematika   

 • Sčítání, odčítání, Číselná osa, Větší / Menší, Zaokrouhlení, Násobilka
 • Uč. str. 5-7, PS I. str. 4-5 (+6 některé části)
 • HP I. str. 4-5
 • Parkety, výstaviště, násobilkové čtverce (práce pro rychlíky)
Anglický jazyk 

 

 • Počítání do 13
 • Barvy
 • Pozdravy
 • Povely
Prvouka
 • Místo, kde žijeme – cesta do školy – Dopravní značky
  uč. str. 8-9, PS str. 8-9
Doplňující informace
 • 18.09. Přednáška městské policie
 • 20.09. Péče o školní pozemek
 • 21.09. Odpadová analýza – přednáška

 

18.09.2023