Plán učiva na týden 2. – 5. 05 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 2. – 5. 05. 2023

Český jazyk 
  • Časování sloves – PS str. 59
  • VS – PL
  • Slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) – uč. str. 74-77
  • Vzorce souvětí (např. V1, protože V2)
Matematika 
  • Opakování poč. operací uč. str. 68-71
Anglický jazyk 
  • dokončíme Lekci 10.
  • Intenzivně s dětmi trénujeme přítomný čas prostý, časování a použití do/does/don´t/doesn´t.
  • Ve čtvrtek budeme psát testík – slovní zásoba 10. lekce (Amazing Animals) plus gramatika (v lehčí formě)
Přírodověda 
  • Ekosystém PARK
Vlastivěda 
  • Mapy a plány
01.05.2023