Plán učiva na týden 20. – 24. 03. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 20. – 24. 03. 2023
Každý den žáci píšou doplňovačku na koncovky pod. jm.
Testík zlomky
22. 03. Středa bruslení
23.03. Čtvrtek Test ANJ
 

Český jazyk 
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského – opakování (PPJH str.35)
  • VS
  • Slovní druhy
  • Slovesa (uč. str. 66-71, PS str. 50-51)
Matematika 
  • Zlomky – uč. str. 64-67, HP II. str. 15-16,
  • Opakování početních operací (zaokrouhlování, + / –, · / : ) (PS str. 32-33, HP II. str. 22)
Anglický jazyk 
  • Příští týden dokončíme lekci o televizních programech a začneme novou lekci.
  • Ve čtvrtek si napíšeme opakovací test na probrané téma: televizní programy, čas, tvoření vět.
Přírodověda 
  • Vlastnosti látek, Horniny a minerály, Ekosystém pole (nechat PS a uč. ve škole, aby si ve středu nemuseli nosit na bruslení)
Vlastivěda 
  • Česká Republika – demokratický stát  + Státní symboly – uč. str. 14-15, PS str. 7-9
17.03.2023