Plán učiva na týden 20. – 24. 11. 2023

Český jazyk 
 • Písanka I. str. 16-17
 • PS I. str. 24-25 (vyjmenovaná slova B)
 • uč. str. 31-37 (vyjmenovaná slova B – vybraná cvičení)
 • uč. str. 28-29 (hláskosloví)
 • Opakování: párové souhlásky, měkké/tvrdé souhlásky
 • Čítanka
Matematika 
 • uč. str. 34 (Dělení se zbytkem – NOVÉ TÉMA)
 • HP I. str. 21-22 (číselná řada, porovnávání čísel)
 • PS I. str. 18-20
 • Opakování – sudá, lichá čísla, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení
Anglický jazyk 
 • Dokončení 2. lekce
 • Oprava testu
 • Test slovíčka
 • uč. str. 36-39
Prvouka
 • Místo, kde žijeme –  Hlavní město Praha, ČR – Kraje
  uč. str. 15-16, PS str. 14-15
  (dokončení)
Doplňující informace
 • 20. a 22. 11. 2023 Konzultace
 • žáci, kteří nepsali čtvrtletní práce si je v tomto týdnu napíšou
 • 23. 11. 2023 Vánoční focení (cena 250,- Kč)

 

17.11.2023