Plán učiva na týden 23. – 25. 10. 2023

Plán učiva na týden 23. – 25. 10. 2023

Důležité termíny:
 • 23. 10. 2023 Knihovna ČSL (dílna 2 hodiny)
 • 24. 10. 2023 Péče o školní pozemek (2. hodina)
 • 25. 10. 2023 Škola plná strašidel – přijďte v kostýmech
 • 26. a 27. 10. 2023 Prázdniny 
Český jazyk 
 • Dílna psaní – PS I. str. 18, uč. str. 25
 • Příbuzná slova (Kořen slova) – PS str. 19/cv. 1, 2, uč. str. 19
 • Slova citově zabarvená – uč. str. 17
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná – uč. str.17
 • Opakování – tvrdé/měkké souhlásky, párové souhlásky
 • Písanka I. str. 13
Matematika 
 • Písemné sčítání PS I. str. 13-14, HP I. str. 13, uč. str. 28-30
 • Opakování: Násobení, dělení, přednosti v matematice
Anglický jazyk 

 

 • How are you?
 • Pocity, emoce – Slovíčka: good, sad, angry, happy, tired, hungry
 • uč. str. 26, 27
Prvouka
 • ČSL
 • Sousedé ČR
Doplňující informace
 • 23. 10. 2023 Knihovna ČSL (dílna 2 hodiny)
 • 24. 10. 2023 Péče o školní pozemek (2. hodina)
 • 25. 10. 2023 Škola plná strašidel – přijďte v kostýmech
 • 26. a 27. 10. 2023 Prázdniny 

 

19.10.2023