Plán učiva na týden 23. – 27. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.- 27. 01. 2023 

 

23.01. Pololetní test VL a PŘÍ

Český jazyk 
  • Vzory podstatných jmen rodu ženského
  • Slovní druhy 
  • Rod, číslo a pád podstatných jmen 
  • VS
Matematika 
  • Písemné násobení
  • Písemné dělení
Anglický jazyk 
  • Opakování
  • Začátek lekce 7
Přírodověda 
  • Neživá příroda
Vlastivěda 
  • První Habsburkové na českém trůně
22.01.2023