Plán učiva na týden 23.3.-27.3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD:  23.3. – 27.3. 2020 

Třída: 3.D 

 

 

Český jazyk 

Procvičení vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S 

Opakování a vymýšlení slov příbuzných 

Psaní krátké pohádky, příběhu pro kamarády 

Osnova příběhu vyprávění podle osnovy 

Matematika  

Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 1000 

Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel 

Indické násobení dvojciferným činitelem jedno a dvojciferné číslo 

Anglický jazyk 

Procvičování slovní zásoby food and drink (jídlo a pití). 

uč. str. 42 poslech 57  

zde https://www.youtube.com/watch?v=g31xXV_X27Q  

uč. str. 42 poslech 58 – prohlédnout si obrázek ústně si říci, co si brouci objednávají u stolečků, potom si zkontrolovat poslechem zde https://www.youtube.com/watch?v=txx3lHg7W8o 

Procvičovat lze i na tomto odkaze (nepovinné)  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food1.htm 

Otázka What do you like? = Co máš rád?  

Odpověď I like … = Mám rád/a  

uč. str. 42, poslech 59,  

viz https://www.youtube.com/watch?v=MypnxIPXApc, PS str. 42, cv. 2  

Pro pochopení a k poslechu výslovnosti pomůže i začátek videa na následujícím odkaze. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFlqw-8sGrI 

Prvouka 

Živočichové společné znaky živočichů, dělení podle stavby těl a podle druhu přijímané potravy 

 

Výchovy  

VV, PČ oblíbený živočich volná výtvarná technika 

TV rozcvička (protažení těla) 

HV písnička Není nutno 

 

 

 

Další informace: 

Cvičení, úkoly, pracovní listy a odkazy na on-line procvičování odesílám E-mailem rodičům. 

Doplňující materiály najdete také na webovém portálu FRED, kam se přihlásíte po zadání zaslaného hesla. 

 

 

23.03.2020