Plán učiva na týden 23.5.-27.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.-27.5. 
Třída:  5.E 

 

 zápisy do sešitu apod neleznou chybějící v našem Teamsu, jak jste již zvyklí

Český jazyk  Číslovky 

Příslovce 

Procvičování probraného učiva 

  • Čtvrtek 26.5. – větší diktát obsahující letos probrané jevy 

 

Matematika  MIND 

Obvody a obsahy složitějších obrazců, převody jednotek- opakování 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- 27.5.– test- Obvody a obsahy složitějších obrazců, převody jednotek 

 

Nemind 

  • Obvody a obsahy – výpočty 
  • Početní operace s desetinnými čísly – sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, slovní úlohy 
  • Rovnicové situace, diagramy a grafy 
  • Pátek 27.5. – klasifikované procvičování – geometrické pojmy, obvody, obsahy, převody jednotek, jednoduché konstrukce, práce s desetinnými čísly 

 

Anglický jazyk  clil 
Přírodověda  Úterý – dokončení Oběhová soustava – srdce 

Pátek – dýchací soustava 

  • Opakovací test budeme psát z oběhové a dýchací po jejich dokončení /tento týden ne, až 3.6) 
Vlastivěda  Rakousko dokončení  

Povrch Evropy 

  • Test Německo + Rakousko bude v pondělí 30.5. 

 

 

Další informace:  PONDĚLÍ= PEDIK PLETENÍ – s sebou jen knížku na čtení, ostatní učení není třeba, dívkám doporučuji nejít v sukni 🙂 

Na VV ve středu si přineste knížku o papoušcích nebo obrázky, pokud budete mít, bude se vám lépe tvořit 🙂 

 

 

22.05.2022