Plán učiva na týden 24.-28.1.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.-28.1. 

Třída:  6.D 

 

 

Český jazyk 

Vlastní jména osobní skloňování– v Teamsech- Výukové materiály 

 – PL Skloňování vlastních jmen- v zadání 

 

Tvarosloví podstatných jmen:  

  • Písemně do sešitu ML z uč. str.64/cv.2a 
  • PS- str. 16/cv.16, str.16/17a , 18/5a,b , dokončit str.19 z minulého týdne 

Četba vlastní knihy 

Bajky: Poslech bajek- popis děje- 1 bajku písemně převyprávět do sešitu LI Ezopovy bajky 17 – Kobylka a mravenci – YouTube 

 Ezopovy bajky 5 – Člověk a jeho synové – YouTube 

 

 

 

 

 

Matematika 

Úhel, typy úhlů, měření a rýsování úhlů 

Uč. 3.díl str. 9 a dál 

HM 81-84, početník 2.díl 9-12 

(podrobněji na dny v Bakalářích) 

 

Anglický jazyk   

 

 

 

 

Přírodopis  Cizopasní ploštěnci – učebnice str. 53 – 55 +  materiály na Teams – výukové materiály – 2.pololetí 

  • Zápis – napsat do sešitu 
  • Obrázek tasemnice – do sešitu namalovat a popsat 
  • Životní cyklus tasemnice – stačí vytisknout a vlepit do sešitu 

 

Hlístice – učebnice str. 56 – 57 + materiály na Teams- 

  • Zápis – napsat do sešitu (přeškrtnutý text nepsat) 
Dějepis 

Egypt kultura – prezentace v Teams 

 

 

 

Zeměpis 

Zápis : Středomořský pár a Stepi, zakresli do mapky rozmístění stepí vše na TEAMS 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

OV – Rodina-místo návratů ( učeb.str.32,34-anketa) 

RV – učeb.str.43 -Výživa a zdraví, do str.46 a zhlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs&list=RDCMUCB4F39163nP-ki5OKnj97ng&index=1 

 

23.01.2022