Plán učiva na týden 27. 02. – 3. 03. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 27. 02. – 3. 03. 2023

3.03. Kino(Planeta Praha)

Český jazyk 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského
  uč. str. 58-59; PS str. 48-49; PPJH str. 24-28
 • VS opakování
Matematika 
 • Opakování početních operací – HP str. 3-6, 8-9, 12
 • Zlomky – uč. str.56-59, PS II. str. 28, 29
Anglický jazyk 
 • začneme 8.lekci, budeme pracovat v učebnici na str.38-39.
  Nadále budeme formou hry opakovat látku 7.lekce.
Přírodověda        Vlastnosti látek

 • uč. str. 34; PS str. 16-17
Vlastivěda        Naše vlast – Česká republika + Kraje (nová uč. i PS)

 • uč. str. 5-7; PS (modrý) str. 5
 • krátká zajímavost o kraji

 

24.02.2023