Plán učiva na týden 29.9.-1.10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.9.-1.10. 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

Opakování učiva 4.ročníku 

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 

Slovní druhy, vyjmenovaná a příbuzná slova 

Stavba slov 

Matematika 

MIND- Opakování učiva 4.r.- konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

8.10.- Opakovací písemná práce 4.r. 

 

NEmind 

Opakování učiva 4.ročníku 

Zaokrouhlování, slovní úlohy, početní operace s velkými čísly 

Pyramidy, šipkové diagramy 

Anglický jazyk  Clil 
Přírodověda 

Horniny – úvod 

Nerostné suroviny 

Vlastivěda 

Život na zámku a ve městě 

Život poddaných 

29.9. (středa)opakování bitva na Bílé hoře, Třicetiletá válka (uč. Str.9 + sešit)- do žk budou zapsány jen 1 

 

Další informace: 

Pondělí 27.9. = ředitelské volno 

Úterý 28.9. = státní svátek 

 

24.09.2021