Plán učiva na týden 30.10. – 3. 11. 2023

Plán učiva na týden 30.10. – 3. 11. 2023

Český jazyk 
  • Dílna psaní – PS I. str. 18, uč. str. 25
  • Opakování – nauka o slově (synonyma, antonyma, citově zabarvená slova, kořen slova, párové souhlásky …) – vybraná cvičení PS I. str. 20-22 + str. 19/cv. 5
  • Písanka I. str. 15
Matematika 
  • Písemné odčítání – PS str. 14-15, HP I. str. 15-17, uč. str. 31-32
  • Opakování: Násobení, dělení, přednosti v matematice
Anglický jazyk 

 

  • Emoce opakování
Prvouka
  • Turistické mapy – PS str. 12, uč. str. 12
  • Sousední státy ČR – PS str. 13, uč. str. 13-14
Doplňující informace

 

30.10.2023