Plán učiva na týden 4.4. – 8.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4.4. – 8.4. 2022 
Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
 • Slovesa, způsob, čas 
 • Procvičování mluvnických kategorií a přídavných jmen 
 • Mluvnická, poslechová cvičení 
 • Pondělí 4.4. klasifikované – skloňování přídavných a podstatných jmen 
 • Čtvrtek 7.4. -opis textu-klasifikované 
 • Rozvoj čtení s porozuměním 
 • Sloh – rozvoj fantazii a stylistických dovedností 

 

Matematika  Nemind 

 • Vénovy diagramy, práce s daty 
 • Číselné řady, sousedi, šipkové grafy 
 • Procvičování desetinná čísla a desetinné zlomky 
 • Slovní úlohy 
 • Pátek 8.4. – klasifikované, slovní úlohy, desetinná čísla, převody jednotek 

 

MIND 

Desetinná čísla- procvičení početních operací  

Porovnávání úhlů, osa úhlu, 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- 8.4.- slovní úlohy desetinná čísla 

 

 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Živočichové – třídění, seznámení se systematikou, znaky tříd 

 

Vlastivěda  Práce s mapou 

Hlavní města vybraných evropských států – možnost získat jedničku 🙂 

Slovensko – dokončení 

Polsko – nová látka 

 

 

 

 

Další informace:  Středa 6.4. – VV – přinést chomáč vaty, tekuté lepidlo, zelený barevný papír, 2-3 balíčky papírových kapesníků 

 

VYBÍRÁME 250Kč NA FOTOROČENKU A 80Kč NA PROGRAM TRILOPARKU v Den ZEMĚ (22.4), CELKEM 330Kč, prosím noste přesnou částku. Ráda bych měla oboje vybráno do Velikonoc. Převzetí financí budu potvrzovat do úkolníčku. Fotoročenku platí jen ti, kteří na dotazníku k ní zakroužkovali, že ji chtějí. Děkuji Václavková 

 

 

03.04.2022