Plán učiva na týden 4. – 7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 7. 5. 2020 

Třída:  3.D 

 

 

Český jazyk  Po + Út
Opakování – Věta jednoduchá a souvětí
Uč. str. 17 – žlutý rámeček + cv. 2 – společně při on-line výuce v úterý
P.s. ČJ – str. 38/cv. 1 + pouze úkol a) + d) – úkoly b) + d) vynechejte
str. 38/cv. 2 včetně úkolů a) + b), cv. 3
St + Čt
Základní skladební dvojice  – společně při on-line výuce ve středu
Uč. str. 18 – žlutý rámeček
Uč. str. 18 cv. 1, 2, 3 – ústně
P.s. ČJ str. 39/cv. 1, 2, 3, 4 
Matematika  Po + Út
Krokování – šipkový a číselný zápis
Uč. M – str. 69 – oranžový rámeček – opakování šipkového a číselného zápisu krokování
Uč. Str. 69/cv. 1 + 2
P.s. M2 str. 15/cv. 1, 3
St + Čt
Uč. str. 69/cv. 3
P.s. M2 str. 16/cv. 4 + str. 16/cv. 5 a), b), c)
P.s. M2 str. 17/cv. 8, 9
Dobrovolný úkol v p.s. M2 str. 17/cv. 6 (bilandská platidla) 
Anglický jazyk  Opakování:
PS – str. 47, Quiz time cv. A 

Zopakuj si slovní zásobu 7. – 9. lekce např. podle obrázkového slovníčku ve Tvém školním sešitě. Potom napiš anglicky , co je na obrázku (s psací podobou slova Ti pomůže i slovníček na str. 66 – 68). 

Opakovat můžeš stále i na těchto odkazech (dobrovolné). 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/body1.htm  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/clothes2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/16.food/food1.htm
PS str. 47, cv. 3  – sestav věty (vypracujeme online) 

PS – str. 47, Quiz time cv. B (vypracujeme online)
Uč. str. 47, hra – postav figurku na jednu z číslic od 1 do 5 a postupuj od vybraného čísla směrem dolů ve sloupečku. Např. si vybereš č. 2 a před tebou je v kroužku pizza. Nahoře drží robot v ruce kartu, najdi kruh a polož si robotovu otázku Do you like pizza? Správná odpověď je např. Yes, I do. nebo No, I  don´t. Pokud jsi správně odpověděl, počítej si bod, a pokud ne, tak se posuň o jedno pole dopředu, ale bez bodu. Druhá otázka je u klobouku, v šestiúhelníku, který najdeš v robotově kartě, a tak si vytvoříš otázku Have you got a hat? Správně odpověz a započítej si bod. Snaž se získat 6 bodů v danému sloupečku (vypracujeme online – připrav si figurku). 

Prvouka  Po – Čt
Pečujeme o své zdraví
Uč. str. 68 + p.s. str. 54/cv. 1, 2, 3 
Výchovy a volitelné předměty 

Jízda na kole, na in-linech. 

Vytvoř přání pro maminku ke svátku matek. 

 

 

Další informace: 

On-line výuka v úterý, ve středu a ve čtvrtek. 

Bunusové úkoly v aplikaci Teams. 

Další procvičování na Fredovi. 

Přeji všem krásný zkrácený májový týden. 

03.05.2020