Plán učiva na týden 6. – 10. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 6. – 10. 02. 2023
6.02. testík Vzory podstatných jmen
7.02. testík Písemné násobení a dělení

Český jazyk 
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního
  (procvičování)
 • Vzory podstatných jmen rodu mužského (nové)
 • Pád, číslo – určování u pod. jm.,
  dáváme pod. jm. do náležitých tvarů dle zadání
Matematika 
 • Písemné násobení
 • Písemné dělení
 • Jednotky času, Římské číslice
Anglický jazyk 
 • Opakování
Přírodověda 
 • Neživá příroda, uč. str. 30-31
Vlastivěda 
 • Renesance – opakování
 • Moje vlast – Česká republika (nová uč. i PS)
06.02.2023