Plán učiva na týden 6. – 10. 11. 2023

 

Český jazyk 
 • Písanka I. str. 14 (dokončit), 16
 • PS I. str. 23 (vyjmenovaná slova B)
 • uč. str. 31-37 (vyjmenovaná slova B – vybraná cvičení)
 • uč. str. 28-29 (hláskosloví)
 • Opakování: párové souhlásky, měkké/tvrdé souhlásky (budou i testíky formou pětiminutovek)
 • Čítanka
Matematika 
 • HP I. str. 18-19 (zaokrouhlování)
 • PS I. str. 16-17 (zaokrouhlování)
 • Opakování – sudá, lichá čísla
 • Opakování – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení (budou i testíky formou pětiminutovek)
Anglický jazyk 
 • People/lidé
 • Slovíčka: vlastnosti, pocity
 • Gramatika: he/she is/isn’t
 • uč. str. 29-33
Prvouka
 • Místo, kde žijeme –  Hlavní město Praha, ČR – Kraje
  uč. str. 15-16, PS str. 14-15
Doplňující informace
 • Pětiminutovky (testíky) měkké/tvrdé souhlásky, párové souhlásky, násobení/dělení
 • 13. a 14.11. čtvrtletní práce z M, ČJ, PR

 

05.11.2023