Plán učiva na týden 6. – 10. 03. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 6. – 10. 03. 2023

6.03. srovnávací test Kalibro ČJ (není na známky)

7.03. srovnávací test Kalibro M, ANJ (není na známky)

8.03. Bruslení

Český jazyk 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského
  uč. str. 60-62, PPJH str. 29-30, str. 31/cv. 6, 7
 • VS opakování
 • srovnávací test od Kalibro 6.03. (není na známky)
Matematika 
 • Zlomky – uč. str.58-60, HP II. str. 14, PL 1-7
 • Opakování početních operací
  •  zaokrouhlování HP II str. 3
  • + / – HP II. str. 4-5
  • · / : HP II. str. 6, 9
 • srovnávací test od Kalibro 7.03. (není na známky)
Anglický jazyk 
 • úterý srovnávací testy, které nejsou na známky. Jsou povinné pro všechny žáky 4. a 5.tříd.
 • v 8.lekci. (What’s on TV?)
 • Děti dostanou opravené pracovní sešity. U některých žáků je potřeba dokončit chybějící zakroužkovaná cvičení.
Přírodověda 
 • Vlastnosti látek, Horniny a minerály
Vlastivěda        Naše vlast – Česká republika + Kraje (nová uč. i PS)

 • uč. str. 5-7; PS (modrý) str. 5
 • krátká zajímavost o kraji

 

05.03.2023