Plán učiva na týden od 1.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 
  1. – 5. 6. 2020 

Třída:  3.E 

 

 

Český jazyk 
Čj  1.den 

Procvičování – předložky, číslovky 

PS str. 23 – 24 

   2. den 

Zájmena 

Uč. str. 132, cv. 2 (ústně) 

Uč. str. 133 cv. 3 (ústně) 

Uč. str. 134 cv. 6,7 (ústně) 

PS – str.27 

Sloh 

Uč. str. 136 text a cv. 13(osnovu písemně, vyprávění ústně) 

cv. 15 – ústně 

PS str. 26 

   3. den 

Uč. str. 134, cv. 8 (písemně) 

Uč. str. 135, cv. 9 (ústně) 

Spojky 

Uč. str. 138, od odrážky, přečíst poučení o spojkách 

cv. 22, 23 – ústně 

PS – str. 28., cv. 5 

   5. den 

Diktát uč. str. 139, cv. 27 písemně 

Uč. str. 139 – tabulka (přečíst) 

Uč. str. 139, cv. 24 (1 souvětí napiš a i jeho větný vzorec) 

PS – str. 28, cv. 6, 7 

Čtení  1.den 

Čítanka str. 132 – 133 (číst, otázky ústně) 

PS str. 28, cv. 7,8 

PS str. 29, cv. 9 

   2. den  Čítanka str. 134 – 135 (číst, otázky ústně) 
   3. den 

Čítanka str. 136 – 137 (číst, otázky ústně) 

PS str. 29, cv. 10 

 

 

Matematika 
1.den 

Opakování –  násobení a dělení 

PL – str. 32  viz příloha 📷 

Uvědom si ve cv. 3, že přednost má vždy násobení a dělení před sčítáním a odčítáním. 

Opakování – tělesa – 

Početník Geometrie (bílý PS) str.21,cv. 1, 2 

Geometrii mají děti u sebe, pro jistotu jsem naskenovala do Přílohy.  

2. den  Procvičování Biland 

  • dokončit pracovní list z minulého týdne 
  • uč. str. 85, cv. 4 

Číselný výraz a schody 

uč. str. 83 – přečti si tabulku, 

cv. 1, 2 (piš do učebnice), str. 84 (piš do učebnice) 

3.den 

Geometrie – rovina, rovinné útvary (online) 

Početník Geometrie (bílý PS) 

str. 11 – 13 

5. den 

Uč. str. 85, cv. 2, 3 

Pokyn čelem vzad při krokování 

Uč. str. 91 – přečti si tabulku 

cv. 1, 2 – str. 91 

 

Anglický jazyk  Clil 
Prvouka 
1.den 

Půda – domov rostlin a živočichů 

uč. str. 66 (prostudovat, otázky ústně) 

Pokus na doma viz Příloha (navíc) – se svolením a pod dozorem rodičů. 

Půda vzniká zvětráváním 

Uč. str. 67 (prostudovat, otázky ústně) 

PS str. 34, cv. 8 

5. den 

Půda vzniká zvětráváním 

Uč. str. 67 (prostudovat, otázky ústně) 

PS str. 34, cv. 9 

 

Výchovy a volitelné předměty 

HV 

Poslechni si a nauč se píseň: 

A já su synek z Polanky (uč. str. 64), 

Poslech zde od 1minuty 51sekund – 

https://www.youtube.com/watch?v=uF6uCYGQzAY 

  

Doplň názvy not v uč. str. 64, ve cv.1– přes fólii. 

  

Napiš si notu celou (počítá se na 4 doby, 

tleskni, drž ruce u sebe a počítej si první, druhá, třetí, čtvrtá) – a každou napsanou notu si vytleskej. 

  

Napiš si notu půlovou (počítá se na 2 doby, 

tleskni, drž ruce u sebe a počítej si první, druhá) – každou napsanou notu si takto vytleskej. (viz Příloha) 

 

TV  

Zatancuj si na písničku A já su synek z Polanky 

např. takto: https://www.youtube.com/watch?v=qz2Ns7p0j-E 

 

 

 

 

31.05.2020