Plán učiva na týden od 10. – 14. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 1. 2022 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního 
 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského – úvod 
 • Procvičování učiva prvního pololetí 
 • Pátek 14. 1. pololetní písemná práce  

 

 

 

Matematika 
 • Čísla větší než 10 000 
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 • Procvičování učiva prvního pololetí 
 • Čtvrtek 13. 1. pololetní písemná práce 
 • Geometrie – kružítko 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Unit 5 – On holiday 
 • Uč.str. 26 – 27 
 • PS str. 25 – 27 
 • Pátek – test z 5. lekce 
 • Projekt – My fantastic holiday (na úterý 18. 1.) 

2.skupina : shodné s 1.skupinou kromě posledního bodu – místo projektu je nácvik a prezentace scének na téma My holiday 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém les – opakování 
 • Neživá příroda 
 • Součásti neživé přírody 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Jan Hus, Jan Žižka 
 • Husitské války 

 

 

 

09.01.2022