Plán učiva na týden od 11. – 15. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 9. 2023 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování učiva 3.ročníku 
 • Vyjmenovaná slova 
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná 
 • UČ 5 – 9 
 • Cvičný diktát – úterý – jedna nebo nic 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování učiva 3.ročníku 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání 
 • Počítání se závorkami 
 • Slovní úlohy 
 • Násobilka – čtvrtek – jedna nebo nic 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 1 – Back to school 

 • Opakování – pozdravy, třídní pokyny, rodina a vlastnosti 
 • Uč. str. 6 – 11 

 

 

 

Přírodověda 
 • Přírodniny a lidské výrobky 
 • Příroda živá a neživá 

 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Naše nejbližší okolí 
 • Orientace na mapě 
 • Světové strany 

 

 

 

 

Další informace: 

Pátek – Ukliďme Česko (vhodné oblečení). 

Půjdeme i krmit naše školní zvířata. 

Vhodné oblečení a vlastní rukavice. 

 

10.09.2023