Plán učiva na týden od 11. do 13.04.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  11. – 13. 04. 2022
Třída:  3.A
Český jazyk
  • PS II. str. 6/cv. 6, 8; str. 7; 
  • VSH str. 46-47, 42 (na známky);
  • Učebnice str. 84-87

Opakování: 

  • VS B, M, L, P, S
  • Podstatná jména – rod (střední, ženský, mužský živ. a neživ.,) čísl
  • Slovesa – číslo, čas

Literatura 

  • dílna čtení – Velikonoce u nás a ve světě
  • Ve světe minulém: Čítanka str. 95-99, PS čít. str. 7
Matematika
  • Dělení se zbytkem – PS 11-13
Anglický jazyk Velikonoce
Prvouka Velikonoce PS str. 30-31
Další informace: ČTVRTEK a PÁTEK – PRÁZDNINY  
10.04.2022