Plán učiva na týden od 11. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 9.

Třída: 2.E

 

 

Český jazyk

Vypravování, rozhovor.

Velká písmena – opakování.

Matematika Opakování – počítáme do 20, prostředí – pavučiny, krokování, hadi, výstaviště.
Anglický jazyk Clil.
Prvouka Místo, kde žiji.
Jiné 15.9. – školní akce Ukliďme svět

12.09.2023