Plán učiva na týden od 12. – 16. 12. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. – 16. 12. 2022 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Diktát – v úterý 
 • Vyjmenovaná slova po b 
 • Používání vyjmenovaných slov v písemném projevu 
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po l 
 • Učebnice str. 36, 37 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení v oboru násobilek 
 • Písemné odčítání – ve čtvrtek 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek do 100 
 • Učebnice str. 37, 38 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 5 – Funny faces 

 • Nová slovní zásoba – face, nose, mouth, eye, ear, hair 
 • Uč.str. 24, 25 
 • PS str. 24, 25 

 

 

 

Prvouka 
 • Orientace v čase – opakování ve středu 
 • Věci a činnosti kolem nás 
 • Lidská činnost a tvořivost 

 

 

 

 

Další informace: 

Středa 14. 12. – Klub Kino – Zpátky do Betléma 100,-Kč. 

Pátek 16. 12. – dřevíčková dílnička – ptačí budka 150,-Kč a práce lektora 15,- Kč. 

 

 

11.12.2022