Plán učiva na týden od 13. – 16. 11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.- 16. 11. 2023  

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p 
 • Slovní druhy 
 • Pády u podstatných jmen 
 • Středa – knihu

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla v oboru do 10 000 
 • Čtvrtletní písemná práce – úterý 
 • Nové – písemné dělení jednociferným dělitelem 

 

 

Anglický jazyk  Review 2 + Booster I 

 • Test z 2. lekce 2 – pondělí 
 • Opakování, poslech s porozuměním 
 • Uč.str.40 – 43 

 

 

 

Přírodověda 
 • Rostliny – opakování ze 3.ročníku 
 • Živočichové – společné znaky, dělení 
 • Potravní vztahy 

 

 

Vlastivěda 
 • Vodstvo ČR 
 • Řeky, jezera, rybníky 
 • Počasí a podnebí 

 

 

 

Další informace: 
 • 16.11. Minioperka v ClubKině (120,-Kč)  
 • 6. 12. Legenda o hvězdě ClubKino (100.-Kč) 
 • 8. 12. Keramická dílna (2 hodiny ve třídě)  
 • Do PČ – prosím opět drobnosti na výrobu dárečků – 
 • náplně do tavné pistole, očička, sníh ve spreji, třpytky… 
 • 9. 12. Mikulášské trhy  
 • Tabulky s jednotlivými časy třídních schůzek budou zpřístupněny 14.11. 

 

 

12.11.2023