Plán učiva na týden od 13. – 17. 3. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 3. 2023 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování probraného učiva 
 • Vyjmenovaná slova zpaměti – b, l, m, p, s 
 • Diktát – úterý 
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po v 
 • Učebnice str. 53, 54, 55 
 • Čtenářská dílna – čtvrtek 

 

 

 

Matematika 
 • Písemné sčítání trojciferných čísel – čtvrtek 
 • Písemné odčítání trojciferných čísel 
 • Orientace v čase 
 • Učebnice str. 67, 68 
 • Základní tělesa 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 8 – Superstar clothes 

 • Procvičování slovní zásoby, poslech příběhu, komiks 
 • Uč.str.40, 41 
 • PS str. 40, 41 
 • Test z lekce 8 –  v pátek 

 

 

 

Prvouka 
 • Rostliny 
 • Části kvetoucích rostlin 
 • Květy, plody 
 • Učebnice str. 43, 44 

 

 

 

 

Další informace: 

20. 3. Club Kino – Velikonoční pohádka, 100,-Kč. 

PČ – donést květináč, hlínu, osivo. 

 

 

 

12.03.2023