Plán učiva na týden od 13. – 17. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 6. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Rozbor závěrečné práce 
 • Opakování učiva 4. ročníku 
 • Řeč přímá a nepřímá 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování učiva 4. ročníku 
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 
 • Slovní úlohy se dvěma početními operacemi 

 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Unit 12 – Stone soup 
 • Uč., PS – str. 56, 57 
 • Příprava na speaking test (út + st) 
 • Pátek – speaking test 

2.skupina – stejné jako 1.skupina ,speaking test – žáci by měli být 

schopni odpovídat zejména na otázky , které jsou v PS str.60  

 

Přírodověda 
 • Ekosystém potok a řeka 
 • Ekosystém rybník, potok a řeka – test 20. 6. 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Slepá mapa ČR – názvy krajů a krajských měst – úterý 
 • Pardubický kraj, kraj Vysočina 
 • Jihomoravský, Olomoucký kraj 

 

 

 

12.06.2022