Plán učiva na týden od 13. – 17. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 9. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování učiva 3. ročníku 
 • Procvičování gramatických jevů 
 • Cvičné diktáty 
 • Hlásky, souhlásky a samohlásky 
 • Druhy vět 
 • Čtení s porozuměním 

 

 

 

Matematika 
 • Opakování násobilky 
 • Počítání v číselném oboru 0 – 1000 
 • Porovnávání čísel 
 • Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce 
 • Matematické hry 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 

Opakování slovní zásoby – zvířata, oblečení, nábytek, pocity 

Popis zvířete 

Popis dětského pokoje 

 1.  Skupina (Sluková) 

Stejné jako  u 1.skupiny , to znamená např. opakování frází : 

There is/are ……Whatˇs your favourite……? Do you like………….? 

Has it got…..? a odpovědi na tyto otázky 

 

 

Přírodověda 
 • Opakování učiva 3.ročníku 
 • Příroda živá a neživá 
 • Ekosystém  
 • Práce s atlasy, encyklopediemi 

 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Lidé a čas 
 • Seznámení s dějinami 
 • Časová osa 
 • Pracovní list 

 

 

 

 

Další informace: 
 • Den Země – v pátek 17. 9. 

 

 

12.09.2021